Přihlášení
Březen 2015

Poradna speciálního pedagoga

Dobrý den, obracím se na Vás kvůli mému synovi, kterému jsou čtyři roky. Od narození byl celkem spokojené, spíš línější miminko. Nakonec vždycky všechno zvládnul, ale oproti vrstevníkům mu to trvalo dlouho. Rád si někam zalezl, něco si stavěl a byl spokojený. Největší problém mu dělalo a dělá mluvení. Do tří let jen ukazoval a to mu stačilo, rozuměla jsem mu. Pak jsem ho dala do soukromé školky, aby se rozmluvil, ale moc to nepomohlo, nechce se mu namáhat a opakovat slova. Do tří let jsem byla v klidu, všichni okolo říkali, že najednou začne mluvit ve větách, ale zatím zvládá jen slova a navíc je dost komolí. Jak mám dál postupovat? Není ještě moc malý na logopedii? Děkuji Věra

Poradna speciálního pedagoga

Vážená paní Věro,

tento problém řeší zpravidla logopedi, ale ukazuje se, že v kombinaci s metodami speciální pedagogiky je terapie řečových poruch rychlejší a účinnější. Problém s řečí není totiž izolovaný, ale je propojen s dalšími kognitivními a motorickými funkcemi. Pouze se manifestuje dříve než poruchy učení.

           V první řadě je důležité, aby byl Vašemu synovi vyšetřen sluch. Pokud budou výsledky bez problémů, je nutné zahájit řečový nácvik pod vedením zkušeného klinického logopeda. Nebojte se, že budete trénovat jednotlivé hlásky. Budete synka nenásilně, ale systematicky rozmlouvat tak, aby poznal, že komunikace pomocí řeči je opravdu výhodná a užitečná. U většiny dětí se velmi rychle dostaví výsledky.

            Bohužel u některých dětí se nejedná pouze o opožděný vývoj řeči, ale o vývojovou poruchu, tzv. dysfázii. Tyto děti se opravdu špatně učí mateřský jazyk, jejich pohybový vývoj bývá opožděný, hůře artikulují, v řeči přetrvávají špatné gramatické tvary, mohou být nezvladatelné a zlostné. Později nejsou schopné si zapamatovat např. barvy, básničky, rozlišit podobná slova. Když jsou starší, přidávají se poruchy učení – zejména na podkladě oslabeného sluchového vnímání a rozlišování, ale i pracovní paměti. U dětí s vývojovou dysfázií bych doporučovala zkombinovat logopedickou péči se senzomotorickými cvičeními a dalšími speciálně-pedagogickými cvičeními tak, abyste se co nejdříve věnovali odstranění příčiny poruch řeči.

            Obecně bych všem maminkám, tak trochu v rozporu s u nás stále častým úslovím - „Počkej, však on po třetím roce začne mluvit sám, sousedovic...“ -, doporučila, aby se došly poradit s odborníkem dříve než po třetím roce věku dítěte. Poruch řeči a učení přibývá a i u „líných“ dětí, které se později rozmluví, nalézáme zhoršenou sluchovou paměť a rozlišování. Tyto děti pak mají horší školní výsledky - ztracené roky bez praxe v řeči logicky chybí. Většinou stačí se trochu zamyslet nad způsobem naší komunikace s dítětem a z ukazujícího batolete máte doma najednou to nejupovídanější.

 

Své dotazy můžete posílat na adresu: redakce@infokompas.cz

Mgr. Marina Šimanová, speciální pedagog
www.poruchyuceni.com
tel. 604 780 883

inzeraty