Přihlášení
Leden 2015

Na zkušenou do světa s YFU

V současné době snad již nikdo nepochybuje, že pouze s češtinou velkou díru do světa neudělá. Díky tomu se stále větší oblibě u dětí i dospělých těší jazykové kurzy či pobyty s výukou v zahraničí. Pár týdnů ve společnosti dalších českých studentů však i přes vysoké náklady nepřináší příliš přesvědčivé výsledky. Zajímavou možností, jak si dokonale osvojit cizí jazyk a zároveň poznat život v zahraničí tak, jak jej z pohledu turistů nikdy nelze okusit, je pro středoškoláky pobyt v některé z více než 50 zemí světa, ve kterých má své pobočky nezisková organizace YFU (Youth for understanding – Mládež pro porozumění). Během ročního pobytu chodí student do místní školy a je ubytován v hostitelské rodině, která se o něj stará dobrovolně, bez nároku na odměnu. „Právě tento princip hostitelských rodin a nekomerčnosti celého programu nás odlišuje od většiny organizací, které nabízejí pobyt pro mladé lidi v zahraničí,“ říká Martin Langpaul, ředitel YFU CZ, o. s., který jako většinačlenů organizace také ve studentských letechvycestoval na rok do zahraničí a dodnes na svůj pobyt ve Švýcarsku vzpomíná jako na skvělý start do života, díky kterému dospěl, zamiloval si němčinu i švýcarskou preciznost a získal řadu dobrých přátel. Po několika letech se do YFU vrátil a stal se jejím ředitelem.

Na zkušenou do světa s YFU

 

Trocha historie

Historie organizace YFU se začala psát v roce 1951, kdy ve snaze zacelit rány druhé světové války bylo pozváno 75 německých teenagerů do Michiganu v USA, aby zde rok studovali na středních školách a žili v rodinách, které se o ně dobrovolně staraly. Program měl velký úspěch a podpořil přesvědčení, že mezinárodní výměna mládeže je cestou, jak přispět k vzájemné toleranci a porozumění. Od té doby si jednotlivé organizace ve více než 50 zemích světa vyměnily na 250 tisíc studentů. Původní Česká pobočka byla založena v roce 1993, po útocích na Ameriku v roce 2001 však zájem studentů o cesty do zahraničí celosvětově opadl, a tak mnohé z poboček včetně té pražské díky finančním problémům zanikly. „V roce 2005 oslovili nás, absolventy ročních pobytů, kolegové ze švýcarské pobočky, zda bychom organizaci nechtěli vzkřísit,“ vypráví Martin Langpaul, kterého tato idea nadchla a jenž od té doby pracuje pro občanské sdružení YFU CZ (založeno 2006), které každým rokem posílá do světa stále více studentů a zajišťuje pobyt pro zahraniční studenty u nás.

Co YFU nabízí

Program je určen pro středoškolské studenty, jejich pobyt je limitován věkem, který určuje hostitelská země, většinou se jedná o rozpětí od 15 do 19 let. „Pobyt v USA je například limitován typem víza J1. Pokud by byl žadatel jen o den starší, než určují předpisy, nezíská ho,“ vysvětluje ředitel sdružení a zároveň dodává, že u ostatních zemí, zejména v rámci EU, jsou partneři víc flexibilní a lze vyjednat výjimku. „Důležitým prvkem naší práce jsou semináře, které probíhají před odjezdem, během pobytu i po návratu. Studenti tak mohou sdílet své zážitky i pocity, pomáháme jim se začleněním do nového prostředí i při návratu domů. Často se z absolventů stávají dobrovolníci, kteří předávají své zkušenosti budoucím zájemcům dál,“ popisuje Martin Langpaul jeden z hlavních principů YFU, kterým je stálý zájem o studenta ve všech fázích jeho cesty. V hostitelské zemi jsou děti ubytovány v rodinách, které jsou před zařazením do programu důkladně prověřovány. Jedná se zásadně o dobrovolníky, kteří se nehlásí kvůli penězům, ale ze zájmu sdílet volný čas se studentem, brát ho na výlety, zajistit celodenní stravování, poskytnout mu víc, než je požadovaný základ. Studenti se účastní pravidelného školního vyučování v místní škole, sportují, jsou součástí veškerého kulturního dění školy i rodiny.

Co potřebuji vědět, umět a mít

Nejdříve je potřeba najít v sobě dostatek odvahy k tak zásadnímu životnímu kroku. Je jedno, zda jste v pozici studenta, který chce vycestovat, či rodiče, který se musí rozhodnout, zda pustit potomka na rok do světa. Pak už zbývá jen zjistit, zda zájemce splňuje věkový limit pro danou zemi. Studenti mířící do USA musí navíc prokázat určitou znalost angličtiny prostřednictvím mezinárodního standardizovaného SLEP testu. „Úroveň angličtiny našich středoškoláků je dobrá, často se nám nestává, že by jej někdo nesložil,“ vyvrací obavy některých zájemců Martin Langpaul a dodává, že do ostatních zemí znalost místního jazyka podmínkou není, byť alespoň seznámení se základy je doporučováno. Následuje volba země, protože YFU má pobočky ve více než 50 zemích světa. Rozhodujte se nejen podle jazyka, který se chcete naučit, ale i podle svých zájmů, které můžete v dané zemi rozvíjet. Cena za roční pobyt, který zahrnuje dopravu, ubytování v rodině, docházku do školy, pojištění a semináře, se pohybuje od 99 do 199 tisíc korun. Rozdílné ceny vysvětluje ředitel české pobočky YFU různou výší poplatku, který si účtují jednotlivé partnerské organizace v dané zemi, částkou za dopravu a pojištění. Za sto tisíc může vaše ratolest strávit rok například v Estonsku či Litvě, za 140 tisíc ve Švýcarsku či Belgii. Thajsko, Norsko či Jihoafrická republika odčerpá z vašeho rodinného rozpočtu 170 tisíc a na pomyslné finanční pyramidě s 200 tisíci stojí pobyt v USA. V některých státech lze pro studenty v tíživé finanční situaci zajistit i stipendia. Zájemce o zahraniční pobyt absolvuje v pražské pobočce YFU pohovor, a také o sobě napíše dopis, který slouží jako podklad k zařazení a k představení pro jeho budoucí rodinu. Popíše v něm sebe, své zájmy a představy. „Pokud student například zdůrazní, že hraje fotbal a je městský typ člověka, určitě se jej budou kolegové v zahraničí snažit umístit tam, kde lze jeho zájmy realizovat,“ vysvětluje způsob vybírání místa pobytu Martin Langpaul.

Pojedu, ale kdy?

Za ideální věk pro vycestování do zahraničí se všeobecně považuje rozpětí mezi 16 až 17 lety. Vzhledem k tomu, že výběr rodiny, pohovory, zajištění víz a vyřízení nezbytných formalit může trvat řadu měsíců, je dobré se přihlásit již rok před plánovaným odjezdem. Pokud jsou do některých zemí ještě volná místa, lze se přihlásit nejpozději do konce března roku, kdy chce zájemce odjet. Řada studentů se zajímá o to, zda díky ročnímu pobytu v zahraničí „neztratí“ rok školy a nebudou se muset vrátit o ročník níž. „Více než polovina našich studentů postupuje do dalšího ročníku se svými původními spolužáky,“ popisuje dlouholeté zkušenosti Martin Langpaul a vysvětluje to tím, že pokrokovější školy berou v potaz vysvědčení ze zahraniční školy a na základě několika rozdílových zkoušek roční studium uznají. Jsou však i skeptické školy, které jsou ochotny detailně zkoušet studenta ze všech předmětů včetně tělocviku. „Přesto se z mého pohledu nejedná o „ztracený“ rok. Osobně jsem se vrátil o ročník zpět, protože jsem jel do zahraniční na konci třeťáku před maturitním ročníkem, takže to dost dobře jinak nešlo. A který student by navíc netoužil po prodloužení mládí,“ dodává se smíchem Martin Langpaul a na moji otázku, pro koho je zahraniční pobyt nejvhodnější, odpovídá, že dopředu těžko říct. Schopnost prosadit se v nové rodině i škole se nepozná na dosavadních známkách, ani na postavení v třídním kolektivu a projeví se až na místě. Zajímavostí je, že statečnější a cílevědomější jsou ve věku 16–18 let spíše děvčata, která z Čech odjíždějí na roční zkušenou častěji než chlapci.

„Adoptujte“ si na rok studenta

Zájem zahraničních studentů o pobyt v ČR je velký a jako nejpřitažlivější se jevíme zejména pro mladé lidi z Jižní Ameriky či Asie, nejvíce asi z Thajska. „Vzhledem k tomu, že česká pobočka má krátkou historii a příliš se o nás neví, není síť dobrovolnických rodin ještě tak velká, abychom byli schopni pokrýt poptávku. Ročně tak můžeme nabídnout místa pro 5–10 zahraničních studentů,“ říká ředitel YFU CZ a vysvětluje to tím, že projekt zdaleka ne každého nadchne, protože je neplacený a otevřít svůj domov pro cizího člověka na rok je závažné rozhodnutí. Většinou funguje přímá zkušenost rodin, které své dítě pošlou do zahraničí, vidí obětavost lidí, kteří se starají o jejich dítě a nadšení svého potomka, a díky tomu se pak snaží někomu tento zážitek oplatit. Ze zkušeností hostitelských rodin však je jasné, že pobyt studenta v rodině přináší zajímavé zkušenosti rodičům i dětem a odbourávají se jazykové i kulturní bariéry.

YFU Česká republika, Bořivojova 17, Praha 3, www.yfu.cz

Další články z rubriky Rozhovor:

Ani spolu, ani bez sebe

KGM slaví 20 let úspěšné práce

Rozhovor se skupinou Čechomor

Jaké mám hobby? Přece život...

Tanec zintenzivní vnímání života

František Nedvěd - Nejlepší relax po koncertech je pro mě rybaření

Bára Hrzánová - Čím dál šťastnější a svobodnější

Jak se vaří kuchařka

Jaroslava Kretschmerová: Nemůžeme pořád jenom pracovat

Mezikulturní zážitek bez cestování?

Jak se žije ve světě bedýnek

Marcela Březinová stále stejná...vždycky jiná, rebelující fatalistka

Český Travolta brzdí emoce

Jak se žije (s) květinami

inzeraty