Přihlášení
Duben 2017

Na kávě se starostkou Jesenice

Nové informace, konstruktivní diskuze, výměna kontaktů a nabídky spolupráce, tak probíhalo 21. března neformální setkání podnikatelů, pracovníků školství a kultury se zástupci města Jesenice a státní správy.

Na kávě se starostkou Jesenice

Podnikatelský klub Empiria 21 uspořádal ve spolupráci s městem Jesenice setkání, jehož cílem bylo propojit podnikatele mezi sebou a seznámit je blíže s představiteli města, ve kterém žijí a podnikají, diskutovat vzájemně o problémech, které obě strany tíží, a hledat společná řešení.

O setkání byl ze strany zástupců místních podnikatelů a firem velký zájem a kapacita 40 míst v zasedací místnosti městského úřadu tak byla rychle naplněna.

Společně se starostkou obce Mgr. Radkou Vladykovou se za město setkání zúčastnili místostarosta Radek Zápotocký, radní Zdenka Pašková a Ing. Alexandra Kocková, Ing. Michael Hájek a Jitka Chmelařová. Hosty podvečera byli ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a Ing. Lukáš Svoboda z Krajské správy a údržby silnic Stč. kraje.

Zástupci radnice, kraje i pan ministr seznámili přítomné s informacemi týkajícími se řady aktuálních témat - rozvoje Jesenice, demografické studie, problematiky školství a zejména dopravy. Názory účastníků setkání potvrdily výsledky dotazníkového šetření, které provádělo město na konci minulého roku, kde byla většinou respondentů doprava uvedena jako nejpalčivější problém této lokality.

V průběhu setkání bylo dostatek prostoru pro dotazy směrem k vedení města či panu ministrovi, vzájemnou diskuzi, a také pro představení každého účastníka. Setkání tak splnilo i svůj další cíl – propojit navzájem místní podnikatele a firmy.

Tato setkání s názvem „Na kávě se starostou/starostkou“ na radnicích měst a obcí Podnikatelský klub Empiria 21 organizuje i v dalších lokalitách, kde působí. Pro podnikatele z Jesenice a okolí se připravuje druhé setkání na podzim letošního roku.

Ing. Petr Slavík, Podnikatelský klub Empiria 21


Podnikatelský klub Empiria 21

Podnikatelský klub Empiria 21 od roku 2014 organizuje pro podnikatele, manažery, obchodní zástupce a majitele firem obchodní snídaně, večerní networkingová setkání i akce na radnicích měst na celkem osmi místech ČR. Cílem je pomáhat firmám i podnikatelům nacházet nové klienty, obchodní partnery a zaměstnance. Tato setkání jsou pro účastníky pravidelným zdrojem kontaktů i osobních doporučení. Více informací o činnosti klubu najdete na www.empiria21.cz

inzeraty