Přihlášení
Leden 2015

KGM slaví 20 let úspěšné práce

20 let je doba, za kterou vyroste jedna celá generace. A stejně tak dlouho již Klasické gymnázium v Modřanech poskytuje svým studentům nejen vzdělání, ale i skvělé zázemí, motivaci a osobní přístup profesorů. To vše jsou důvody, proč jsou absolventi školy úspěšní v dalším studiu a v práci.

KGM slaví 20 let úspěšné práce

Veřejnost si už zvykla na to, že je vaše gymnázium stabilní a velmi hodnotnou součástí vzdělávacího systému v Praze. Mohla byste čtenářům prozradit některé z myšlenek, které škola považuje za základní?

Hlavním krédem gymnázia je náročná škola, založená na základě myšlenek J. A. Komenského. Ty jsou však aplikovány v nové tvořivé a variabilní praxi s uplatněním moderních metod a forem práce, vzdělávání probíhá v atmosféře vzájemné tolerance, pochopení a úcty. Školní vzdělávací program KGM s názvem „Škola je dílna lidskosti“ je odrazem těchto myšlenek. V letošním roce škola slaví významné jubileum – je jí totiž už 20 let. Samozřejmě se její tvář změnila, ale to podstatné zůstává:  kvalitní vzdělávací program, výborné zázemí, pedagogický sbor, který je schopen zaujmout, příjemná atmosféra a nadšení studenti, kteří „své“ gymnázium vzorně reprezentují.

Změnila se nějak nabídka oborů, ve kterých KGM studenty vzdělává?

KGM nabízí gymnaziální studium ve všech jeho variantách, tedy osmileté, šestileté i čtyřleté. Vzdělávací program je vzájemně prostupný. Ve vyšších ročnících si studenti volí profilační semináře, které jim umožňují odborný růst a přípravu na zkoušky na VŠ zvoleného typu. Vzdělávání probíhá v sídle školy. Studenti využívají téměř 30 učeben, z nichž 9 je vybaveno ozvučením, interaktivními tabulemi, dataprojektory a další multimediální technikou. K dispozici je úsek školního stravování a občerstvení. KGM pracuje s nadanými studenty, kterým spoluvytváří podmínky pro jejich růst a rozvoj. Zvláštní skupinou jsou naši talentovaní sportovci,  kterým je umožněno plnit obsah vzdělávání zvláštní formou, aby se kromě vzdělávání mohli plně účastnit tréninkové přípravy i soustředění a soutěží, a reprezentovat tak ČR u nás i ve světě. Jsme rádi, že se jim daří zvládat nároky školy a současně také úspěšnou reprezentaci v daném sportu.

Čtenáře asi zajímají také možnosti studia cizích jazyků?

Anglický jazyk se vyučuje po celou dobu vzdělávání jako první cizí jazyk. Byl zahájen nový program osmiletého a šestiletého vzdělávacího cyklu se zaměřením – anglický jazyk. V tomto programu je výuka angličtiny posílena až na 10 hodin týdně ve všech ročnících. Neodmyslitelnou součástí výuky je spolupráce s rodilými mluvčími. Zvyšuje se tím efektivita dosažených znalostí i komunikačních dovedností s možností uspět při vyšších mezinárodních zkouškách v evropském měřítku. Cílem projektu je úspěšné zvládnutí certifikovaných zkoušek Univerzity of Cambridge, které jsou vykonány již v průběhu studia. Do učebního plánu je samozřejmě zařazován také druhý cizí jazyk. Studenti mají možnost volby z celé škály jazyků – němčina, španělština, italština, ruština, francouzština. O vzniku skupiny daného jazyka rozhoduje volba, počet zájemců, ale i organizační možnosti a personální podmínky. Ve vyšších ročnících je zařazována latina.

V této době žáci základní školy a jejich rodiče zjišťují vzdělávací možnosti středních škol a chystají se některé školy navštívit v rámci dnů otevřených dveří. Mají tuto možnost i u vás?

Samozřejmě. Také naše gymnázium pořádá Dny otevřených dveří KGM a těšíme se na zájemce o vzdělávání na naší škole i na jejich rodiče. Setkat s námi se mohou 13. 1. 2015 a 10. 2. 2015. Veškeré informace naleznou na www.kgm.cz. V rámci této akce si budou moci prohlédnout prostory školy, zázemí pro studenty, získají také informace o vzdělávacích programech a aktivitách školních i těch mimo školu. A co je důležité, mohou se seznámit s podmínkami přijímacího řízení pro příští školní rok, které se bude konat v dubnu 2015. Zajímavostí je pořádání tzv. přijímacích zkoušek „nanečisto“. Přihlášky on-line k těmto zkouškám najdou zájemci na www.kgm.cz.

Pro zájemce o vzdělávání na KGM je jistě důležité, jakými znalostmi jsou vybaveni vaši absolventi a jak si vysvětlujete jejich vysokou úspěšnost na trhu práce?

Úspěšnost přijetí našich absolventů na VŠ se již celou řadu let pohybuje mezi 96 až 98 %, někteří z nich jsou již tradičně přijímáni i na dvě VŠ současně, což je bez nadsázky výborný výsledek. Nesporně je důvodem jejich připravenost na konkurenční prostředí. Za uplynulých dvacet let jsou již mnozí z nich absolventy vysokých škol a v praxi vykonávají povolání lékařů, věnují se právu v advokátní praxi nebo exekutivě, jsou psychology, pedagogy, zastávají pozice ekonomů a dalších profesí. Je příjemné vědět, že naše úsilí přináší výsledky. Osobně jsem přesvědčena, že se na tomto úspěchu nepodílí jen kvalitní vzdělávací program, výborné zázemí, účinné metody práce, ale i přístupy vyučujících, jejich motivovanost pro práci se studenty i osobní zaujetí. Právě tento osobní přístup má výrazný dosah pro vytvoření pocitu sounáležitosti se školou a její označení titulem „moje škola“.

Kde vás v případě zájmu uchazeči o vzdělávání najdou?

KGM sídlí v Modřanech na adrese Rakovského 3136/II, Praha 4, v klasické sídlištní budově s velmi dobrým zázemím. Dopravní spojení je výhodné, a to jak z centra Prahy, autobusy od stanice metra, např. tramvajemi č. 17 a č. 3, busy č. 139, č. 253, apod., tak z příměstských čtvrtí a obcí Prahy, např. č. 165, Prahy západ a Prahy východ.

KLASICKÉ GYMNÁZIUM MODŘANY, s.r.o.
Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4
INFORMACE: www.kgm.cz
telefon 602 235 665; e-mail: skrivanova@kgm.cz

Další články z rubriky Rozhovor:

Ani spolu, ani bez sebe

Na zkušenou do světa s YFU

Rozhovor se skupinou Čechomor

Jaké mám hobby? Přece život...

Tanec zintenzivní vnímání života

František Nedvěd - Nejlepší relax po koncertech je pro mě rybaření

Bára Hrzánová - Čím dál šťastnější a svobodnější

Jak se vaří kuchařka

Jaroslava Kretschmerová: Nemůžeme pořád jenom pracovat

Mezikulturní zážitek bez cestování?

Jak se žije ve světě bedýnek

Marcela Březinová stále stejná...vždycky jiná, rebelující fatalistka

Český Travolta brzdí emoce

Jak se žije (s) květinami

inzeraty