Přihlášení
Březen 2014

Každoroční hra finančák versus poplatníci začíná. Jste připraveni?

Termín pro podání daňového přiznání se nemilosrdně blíží. Šťastné povahy to nechává v klidu, nějak to vždy dopadlo, proč tedy ne letos. Jiný má hotovo, spočteno a vyplněno, jen podat. Letos nám však přibylo těch, kteří ani nevědí, že jsou povinni nějaké daňové přiznání podávat. Touto dobou už bychom měli mít nejen jasno, ale také alespoň připravené podklady a po ruce někoho, kdo je schopen vše správně a šikovně zpracovat tak, abychom platili jen nezbytně nutné.

Každoroční hra finančák versus poplatníci začíná. Jste připraveni?

Pokud mám pouze příjmy ze zaměstnání, prakticky nic neřeším a jen podepsáním tzv. růžového formuláře (Prohlášení poplatníka…) požádám svého zaměstnavatele, aby provedl roční zúčtování záloh na daň. Dodáním podkladů, které mohou výši daně ovlivnit, prokazuji, kolik jsem poukázal na své penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, popř. zaplatil na úrocích z úvěru na bydlení apod.

Začátek roku 2014 však přinesl spoustu změn, z nichž některé mají vliv i na zdanění roku 2013. Celkem zásadní změnou, která se týká jak zaměstnanců s vysokými příjmy, tak podnikajících, je tzv. solidární daň. Nově se totiž zvyšuje daň z příjmu fyzických osob o 7 % z „nadlimitního“ hrubého příjmu. V roce 2013 jde konkrétně o částku 1.242.432,- ročně. Z hrubého příjmu (tzn. včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem) převyšujícího tuto hranici se odvede na dani víc o 7 %. Dotyčný vysokopříjmový zaměstnanec má také novou paušální povinnost - podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Velmi nepříjemné pro zaměstnance je to, že stačil jediný měsíc v roce 2013, kdy z jejich příjmu zaměstnavatel odvedl solidární daň, a už jim podle zákona zaměstnavatel nemůže zpracovat roční zúčtování daně: jsou povinni si přiznání podat sami.

Stejně se postupuje, pokud máte příjmy ze zaměstnání i podnikání, jejichž výše přesahuje tuto hranici. V tomto případě jste ale na nutnost podání přiznání zvyklí a „pouze“ nasypete do státní pokladny něco navíc. Za zvážení stojí, zda by se nevyplatilo převést poměrnou část svých příjmů a výdajů z podnikání na „spolupracující osoby“, samozřejmě takové, které nedosahují vysokých příjmů, protože solidární zvýšení daně se počítá z dílčího základu daně až po převedení podílu na spolupracující osoby. Je třeba ale brát v úvahu povinné pojistné (zdrav. + soc.) u spolupracujících osob.

Jestliže máme příjmy ze zaměstnání i z podnikání, podáváme zpravidla za každý rok daňové přiznání. Nemusí tomu tak být ale vždy. Výjimkou je, pokud příjmy ze zaměstnání byly zdaněny srážkovou daní, nebo byly jen osvobozené a ostatní příjmy (s výjimkou příjmů z podnikání) nepřesáhly 15 tis. za rok, nebo příjmy ze zaměstnání byly zdaněny zálohově (i postupně u několika zaměstnavatelů), u všech bylo podepsáno prohlášení a ostatní příjmy (opět s výjimkou příjmů z podnikání) byly max. do 6 tis. za rok.

 U příjmů z pronájmu, kapitálového majetku a ostatních příjmů je situace jasná a není jiná možnost, než daňové přiznání podat. Na výběr máme buď uplatnit skutečně vynaložené výdaje, nebo výdajový paušál. Ti z nás, kteří jsou zvyklí na pohodlné uplatňování výdajových paušálů, které jsou stále velmi výhodné a zatím nebyly sníženy, si nově NEMOHOU uplatnit:

1. slevu na dani 24.840,- Kč za „vyživovanou“ manželku

2. daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě v domácnosti 13.404,- Kč. To vše za podmínky, že se paušální výdaje týkají více než 50 % základu daně. Zdaňují-li se pouze příjmy z pronájmu, kde paušál činí 30 % z příjmů, tyto slevy lze uplatnit, ale u příjmů z podnikání a paušálu 60 % z příjmu a více máme již smůlu.

Čiperní a přivýdělku chtiví důchodci přišli o slevu na dani na poplatníka (24.840,- ročně). Oproti roku 2012 mají ale tu výhodu, že při vysokém příjmu (ať už ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu či jejich součtu) převyšujícím limit 840 tis. nemusí danit starobní důchod či penzi převyšující hranici 288 tis., jak tomu bylo v minulosti.

Také v letošním roce máme jednu jistotu, a sice, že k nějakým změnám v zákonech opět dojde, ať je koaliční dohoda jakákoliv. Můžeme si pouze zbožně přát, aby dopady na naši peněženku byly tentokrát v číslech kladných.

 

Anna Křížková

vedení účetnictví a daňová přiznání

tel. 602 382 792

Další články z rubriky Poradna:

Zvažujete odklad školní docházky?

Dyspraxie neboli vývojová koordinační porucha

Proč se doma dětem špatně učí?

Advokát radí

Hurá do školy!

Advokát radí

Advokát radí

Poradna speciálního pedagoga

Některé e-shopy nevracejí poštovné – obcházejí tak zákon

Změny pro obchodní společnosti podle nového občanského zákoníku

Dovolená podle nového občanského zákoníku

Kontrolou svých pojistek můžete ušetři

Dědická smlouva

Nepodceňujte své dluhy

inzeraty