Přihlášení
Březen 2014

Chlap s jehlou v ruce

Zcela ojedinělým zjevem mezi muži je Miroslav Lakomý z Třebčína, který celé 4 roky pracoval na svém ojedinělém díle, které obdivují všichni návštěvníci Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově: na plátně o rozměru 103 x 82 cm vyšil plnohodnotnou mapu Evropy!

Chlap s jehlou v ruce

Jedná se o všeobecně zeměpisnou mapu s osmi výškovými stupni pevniny a čtyřmi hloubkovými stupni moří - to vše samozřejmě rozlišeno barevně přesně podle skutečnosti. Autor musel na zaplnění celé plochy udělat 603 900 stehů!!! Každý steh se ovšem dělá dvěma pohyby (tam a zpět), takže to už máme celkem 1.207.800 pohybů. A světe div se dál: mapa je popsána jako každá jiná. Je tu tzv. „moulinkou“ vyšito 61 názvů států, 708 měst, 177 řek, 189 jezer a přehrad, 18 moří včetně Atlantského oceánu, 31 průlivů, 93 zálivů a fjordů, 56 hor, pohoří a nížin a tak dále, celkem 1657 nápisů, což představuje 9942 písmen. Každé písmeno se dělá průměrně pěti stehy, větší písmena i více. Jinými slovy - máme tu dalších 100 000 pohybů. Neuvěřitelné! Pan Lakomý věnoval práci na mapě plné 2000 hodin čistého času práce. Celé obdivuhodné dílo vzniklo z hecu. Autor - v té době neznalý vyšívání - jednou doma podotkl, že to, co „ženský“ dělají, není nic zas tak moc těžkého. Následovala věta, kterou bylo možno očekávat: „Tak si to pojď zkusit, ty chytrej!“ Pan Lakomý šel, zkusil to a dnes je právem zapsán v České knize rekordů jako autor největší vyšívané mapy Evropy a jeho obdivuhodná práce je právem součástí rekordmanské expozice s příznačným názvem Zlaté české ručičky.

Více se o rekordech a kuriozitách dozvíte na internetové adrese www.dobryden.cz a na stránkách České knihy rekordů.

inzeraty