Přihlášení
Od
Do
Pořadatel
Typ
Místo

Toulky za přírodou České Kanady

Akce se koná: 19.3.2018 17:30 - 19:00

Na pomezí Čech, Moravy a Rakouska se rozkládá malebný kout Vysočiny, zvaný pro svůj drsný, ale milý ráz krajiny, Česká Kanada. Oblast je právem chráněna jako přírodní park, neboť zde vlivem blízkosti železné opony zůstalo zachováno mnoho krásných a zajímavých přírodních i lidských památek.

Toulky za přírodou České Kanady
 

Pořadatel

Nová budova Národního muzea

Kontakty

Tel.: 224 497 111.
Email: nm@nm.cz
Web: www.nm.cz

Místo konání akce

Vinohradská 1
110 00 Praha 1

Málokoho by asi napadlo, že třeba v okolí Kunžaku, stanice úzkorozchodné železnice, šlape po jádru starého prvohorního horstva, které dosahovalo výšek až 7 kilometrů. Oko geologa zde nemusí být tak pozorné, protože je oblast geologicky poměrně fádní – víceméně je tvořena několika typy žul centrálního moldanubického plutonu a jejich nehojným žilným doprovodem. Při bližších prohlídkách četných balvanitých skalek se však můžeme setkat s křemennými žilami, někdy i zrudnělými pyritem a molybdenitem, či arsenopyritem. Právě ukázky molybdenitu z okolí Nové Bystřice patří mezi pěkné ukázky tohoto minerálu. Mezi speciality patří granit typu Homolka se zvýšenými obsahy lithia a blízká Lásenice s neobvyklým texturním vývojem granitových žil, indikující subvulkanické prostředí.

Přednáška o České Kanadě se bude zabývat především geologickými aspekty oblasti, nicméně neopomine ani stránku živé přírody - jako například zbytků pralesů či rašelinišť, a také seznámí posluchače s místními fenomény lidské činnosti – zříceninami hradů, zmíněnou železnicí či místy stojícími za návštěvu.

Přednáší: Mgr. Adam Zachař, Ph.D., Masarykova Univerzita, Brno

Kontakt: Lukáš Zahradníček (lukas_zahradnicek@nm.cz)

Vstupné zdarma

Zpět na seznam akcí
inzeraty