Přihlášení
Od
Do
Pořadatel
Typ
Místo

Mexiko – místo kde planeta opravdu žije!

Akce se koná: 15.1.2018 17:30 - 19:00

Mexiko je dnes tektonicky velmi aktivní oblastí. Leží nad subdukční zónou při západním okraji severoamerické desky, pod kterou se zde do pláště zanořují tři oceánské desky – pacifická, kokosová a mikrodeska Rivera.

Mexiko – místo kde planeta opravdu žije!
 

Pořadatel

Nová budova Národního muzea

Kontakty

Tel.: 224 497 111.
Email: nm@nm.cz
Web: www.nm.cz

Místo konání akce

Vinohradská 1
110 00 Praha 1

Z takovéto situace plyne pro Mexiko řada geologických výhod i nevýhod. Mezi nevýhody patří zejména zemětřesná aktivita spojená s rizikem vzniku sesuvů nebo vln tsunami, které mohou zasáhnout pobřeží krátce po události, a vulkanická aktivita explozivního charakteru, která může mít devastující následky ve vnitrozemí. Na druhou stranu život nad subdukční zónou přináší i řadu benefitů, jako je množství nerostných surovin, snadná možnost využitelnosti geotermální energie, termální prameny nebo úrodnou půdu.

Spojené státy mexické nejsou výjimečné jen svou geologickou aktivitou, ale jsou místem, které oplývá nádhernou přírodou, pozůstatkem starobylých civilizací a srdečnými lidmi. Je místem, kde se s ujetými kilometry mění život, zvyky a lidé tak rychle, že si to mnohdy ani nestačíme uvědomit.

Přednáška je vhodná pro veřejnost. Na přednášce se mimo jiné dozvíte, jak se chovat v případě ohrožení geologickými fenomény v tektonicky aktivních oblastech a jak předejít geologickým nebezpečím při cestování nejen v Mexiku.

Přednáší: Mgr. Jan Černý, Ph.D. z geologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Kontakt: Lukáš Zahradníček (lukas_zahradnicek@nm.cz)

Vstupné zdarma

Zpět na seznam akcí
inzeraty