Přihlášení
Od
Do
Pořadatel
Typ
Místo

Když Moravě psaly římské legie

Akce se koná: 28.11.2017 17:00 - 18:00

Cyklus přednášek věnovaných antickému starověku se tentokrát zaměří na novinky ve studiu této epochy.

Když Moravě psaly římské legie
 

Pořadatel

Nová budova Národního muzea

Kontakty

Tel.: 224 497 111.
Email: nm@nm.cz
Web: www.nm.cz

Místo konání akce

Vinohradská 1
110 00 Praha 1

Zveme na poslední přednášku cyklu. Naše území nebylo často svědkem konfliktů ovlivňujících chod dějin. Patrně první takovou událostí byly tzv. markomanské války, které vedl římský císař Markus Aurelius proti četným germánským kmenům, především Markomanům. V posledních letech se Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd, ČR, Brno, v. v. i., intenzivně zabývá objevováním a zkoumáním stop, které ve středním Podunají zanechaly římské legie. Výzkum umožňuje stále detailněji popsat rozsah a strategické záměry římského vojska a také pochopit dopad římské okupace na místní germánské obyvatelstvo. V rámci přednášky budou veřejnosti představeny některé nové archeologické poznatky k tomuto tématu.

Přednáší: Balázs Komoróczy

Vstup zdarma

Přednášky pořádá Společnost Národního muzea Sekce přátel starověkých civilizací.

Zpět na seznam akcí
inzeraty