Přihlášení
Od
Do
Pořadatel
Typ
Místo

Antonín Dvořák a zbožnost – výstava v Muzeu Antonína Dvořáka

Akce se koná: 4.5.2017 18:00 - 2.4.2018 18:00

Upřímná, neokázalá a hluboce procítěná zbožnost byla typickým rysem Dvořákovy povahy. Silně se také promítala do jeho díla, které zahrnuje nejen klasické oratorní formy jako Stabat Mater či Requiem, ale také Biblické písně, jeden z nejniternějších projevů lásky k Bohu v dějinách hudby.

Antonín Dvořák a zbožnost – výstava v Muzeu Antonína Dvořáka
 

Pořadatel

České muzeum hudby

Kontakty

Tel.: 257 257 777
Email:
Web: www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/

Místo konání akce

Karmelitská 2/4
110 00 Praha 1

Dvořákovo životní motto „Bůh, láska, vlast!“ poukazuje na skladatelovy hodnoty v celé jejich šíři – nejen pevná víra, ale také věrná láska a pravdivé vlastenectví byli pilíři jeho světonázoru. Výstava představí skladatele jako upřímného křesťana, poukáže na jeho vztah ke kostelům a na jeho pravidelnou účast na nedělních mších, při kterých hrával na varhany. Pozornost bude věnována také Dvořákovým významným dílům s náboženským obsahem. Vystaveny budou některé ze skladatelových Biblí a náboženských knih ze sbírek Muzea Antonína Dvořáka.

Vernisáž 4. 5. 2017, 18.00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka

Biblické písně, op. 99 (č. 5, 9, 10), Poetické nálady, op. 85 (č. 13 Na Svaté hoře)

Martin Kux – zpěv

Tomáš Víšek – klavír

Zpět na seznam akcí
inzeraty